II Akcja Poboru Krwi w SOSW we Frysztaku


8 czerwca 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizował II Akcję Poboru Krwi. Zebrano 6,3 litra krwi, czyli więcej niż w poprzednim roku.

Była to inicjatywa łącząca różne środowiska. Krew oddali wychowankowie, nauczyciele, strażacy, policjanci, a także inne osoby, również niezwiązane z Ośrodkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że 14 osób przekazało krew - cenny dar życia.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, lecz nawet drobne wymagania zdrowotne i formalne wykluczały chętnych. Pobór krwi doskonale wpisał się w odbywający się w placówce Festyn Zdrowia.

Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Tekst T. G
Zdjęcie J. P.