Woda zdatna do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz.U.2017, poz. 2294).

W dniu 29.06.2018 została pobrana do badania próbka wody z wodociągu 100-1000m3/24 h Frysztak Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w punkcie zgodności : wodociąg Frysztak ul. Frysztackiego 42 oraz Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. Wynik badania wody zawarty został w sprawozdaniu z badań Nr 1204415/06/2018 oraz 120417/06/2018 z dnia 2.07.2018. Badania pobranych próbek wody przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.o. w Leżajsku wykazały, że woda w badanych próbkach odpowiada wymogom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Frysztak pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.