Znowu Pułanki!


Po kilku dniach znowu w Pułankach płonęły trawy. W sobotę - 7 lipca - około godziny 18:00 strażacy zostali wezwani do płonących traw w miejscowości Pułanki. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy ochotnicy z OSP Frysztak i OSP Pułanki oraz JRG Strzyżów.


Więcej zdjęć z dzisiejszego zdarzenia znajdą Pańswo na stronach OSP Frysztak - link, kliknij tu oraz OSP Pułanki - link, kliknij tu!

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Również ustawa o lasach zabrania wypalania traw. Mówi ona dokładnie, że w lasach i terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
  2. korzystania z otwartego płomienia, 
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.