KOMUNIKAT GZK! - ograniczenia w dostawie wody


Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że z powodu zmniejszenia się wydajności źródeł zasilających wodociąg oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę wprowadzane zostają ograniczenia w dostawie wody.

Ograniczenia dotyczą dostaw wody w godzinach nocnych od 22.00 do godz. 5.00. Ze względu na duże różnice wzniesień pomiędzy stacją uzdatniania wody a poszczególnymi odbiorcami, w godzinach rannych woda może dotrzeć z pewnym opóźnieniem do najwyżej położonych budynków. W zależności od dopływu jak i od rozbioru wody godziny ograniczenia dostaw wody mogą się skrócić, ale mogą też ulec wydłużeniu.

W związku z deficytem wody zwracamy się z apelem o racjonalne korzystanie z wody, prosimy o korzystanie z wodociągu tylko dla celów socjalno - bytowych a zapasy wody zgromadzone w domach należy wykorzystywać dla celów gospodarczych a nie wylewać do kanalizacji.

Z poważaniem
Robert Mikuszewski