OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO GMINY FRYSZTAK - trwają zapisy

Wójt Gminy Frysztak oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w „Otwartym Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Gminy Frysztak 2019”. Turniej przeprowadzony zostanie na sali gimnastycznej GOSiR Frysztak, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak, woj. podkarpackie (tel. 17 2777 111).

Rozgrywki szachowe w poszczególnych kategoriach wiekowych rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund - kojarzenie komputerowe. Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniamy ciepłe napoje: (kawę, herbatę), puchary i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz statuetki dla najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju. Szachiści z najmłodszej grupy otrzymają słodycze. Ponadto w każdej grupie turniejowej najlepszy zawodnik z Gminy Frysztak otrzyma Puchar.

Regulamin
Organizator:
 • Wójt Gminy Frysztak
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Cel turnieju:
 • Popularyzacja sportu szachowego w środowisku wiejskim
 • Wyłonienie mistrzów gminy w szachach w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • Szukanie talentów wśród dzieci i młodzieży
Termin turnieju:
 • 03 marca 2019 r. (niedziela) godz. 10.00
Miejsce turnieju:
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku ul. Sportowa 30.
System rozgrywek:
 • Rozegrane zostaną turnieje szachowe w poszczególnych kategoriach wiekowych systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie rund komputerowe.
Tempo gry:
 • 15 minut na partię dla każdego zawodnika .
Uczestnictwo:
 • W turnieju mogą wziąć udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział do dnia 03.02.2019 r. i potwierdzą udział na sali gry do godz. 09.30 w dniu turnieju.
 • Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł. (zwolnieni z wpisowego zawodnicy Gminy Frysztak)
 • ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA: turniej do 100 osób (decyduje kolejność zgłoszenia!)
Podział na grupy wiekowe:
 • „A” – od 18 lat i starsi - ur. 2001 r. i starsi
 • "B" – od 12 do 17 lat - ur. 2002 – 2007 r.
 • "C" – do 11 lat - ur. 2008 r. i młodsi
Zgłoszenia:
 • Grupa A: od 18 lat i starsi -ur. 2000 r. i starsi - zarejestruj się on-line: kliknij
 • Grupa B: od 12 do 17 lat - ur. 2001 – 2006 r. - zarejestruj się on-line: kliknij
 • Grupa C: do 11 lat - ur. 2007 r. i młodsi - zarejestruj się on-line: kliknij
Nagrody:
 • Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i dyplomy.
 • Pamiątkowe puchary otrzymają również najstarszy i najmłodszy uczestnik turnieju.
 • Dla grupy „C” do 11 lat przewidziano słodycze.
 • W każdej grupie turniejowej najlepszy zawodnik z Gminy FRYSZTAK otrzyma Puchar
Sędziowanie:
 • Sędzią Głównym turnieju będzie Marian Bysiewicz – FIDE Arbiter
Sprawy ogólne:
 • obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 • dopuszcza się możliwość łączenia kategorii wiekowych w jeden turniej i prowadzenie oddzielnej klasyfikacji zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora koszty podróży pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. Dodatkowych informacji udziela Menedżer sportu w GOSiR Frysztak Pan Wojciech Arciszewski tel. 17 2777111 lub kom. 502-430-060.
 • Portal Mieszkańców dla Mieszkańców gminy Frysztak: www.frysztak24.pl patronuje medialnie imprezie szachowej. Zapraszamy w imieniu Organizatorów