Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Wybory SOŁTYSów

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji władz samorządowych przychodzi kolej na przeprowadzenie wyborów w sołectwach. 

Zgodnie ze Statutami Sołectw wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy. W związku ze zmiana przepisów kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie 5 lat.

Prawo do udziału. W Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, radni Rady Gminy, Wójt i wyznaczone przez niego osoby oraz zaproszeni goście.

Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, wpisani do rejestru wyborców.

UWAGA : mieszkańcy uprawnieni do głosowania zobowiązani są przedstawić dowód osobisty lub inny dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyskano obecności wymaganej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie ½ godziny od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Wójt Gminy Frysztak informuje mieszkańców o zaplanowanych zebraniach wiejskich wyborczych w dwóch terminach 7 kwietnia w Cieszynie, Frysztaku Gliniku Dolnym, Gliniku Średnim, Gogołowie, Kobylu i Lubli oraz 14 kwietnia w Chytrówce, Gliniku Górnym, Hucie Gogołowiskiej, Pułankach, Stępinie i Twierdzy:
 1. w sołectwie Chytrówka zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku starej szkoły w Chytrówce dnia 14.04.2019 r. o godzinie 15:00,
 2. w sołectwie Cieszyna zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie dnia 07.04.2019 r. o godzinie 15:00,
 3. w sołectwie Frysztak zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak dnia 07.04.2019 r. o godzinie 14:00,
 4. w sołectwie Glinik Dolny zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Gliniku Dolnym dnia 07.04.2019 r. o godzinie 17:00,
 5. w sołectwie Glinik Górny zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym dnia 14.04.2019 r. o godzinie 17:00,
 6. w sołectwie Glinik Średni zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Gliniku Średnim dnia 07.04.2019 r. o godzinie 16:00,
 7. w sołectwie Gogołów zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Gogołowie dnia 07.04.2019 r. o godzinie 17:00,
 8. w sołectwie Huta Gogołowska zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim Hucie Gogołowskiej dnia 14.04.2019 r. w o godzinie 15:00,
 9. w sołectwie Kobyle zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Kobylu dnia 07.04.2019 r. o godzinie 17:00,
 10. w sołectwie Lubla zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Lubli dnia 07.04.2019 r. o godzinie 15:00,
 11. w sołectwie Pułanki zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Pułankach dnia 14.04.2019 r. o godzinie 16:00,
 12. w sołectwie Stępina zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Stępinie dnia 14.04.2019 r. o godzinie 17:00,
 13. w sołectwie Twierdza zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Twierdzy dnia 14.04.2019 r. o godzinie 16:00,
 14. w sołectwie Widacz zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Widaczu dnia 14.04.2019 r. godz. 14:00

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad