Nowy Proboszcz w Stępinie

W niedzielę 18.08.2019 r. w Kościele w Stępinie miało miejsce ważne wydarzenie. Decyzją Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. Jana Wątroby, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, po 36 latach swoją posługę na stanowisku Proboszcza parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Stępinie zakończył ksiądz kan. Stanisław Łukasz.

Nowym Proboszczem naszej parafii mianowany został ks. Marian Płonka, pochodzący z Rzeszowa, posługujący dotychczas w parafii w Gliniku Polskim.