Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

MURAL NA MOŚCIE FRYSZTAK - KOBYLE - konkurs na najlepsze graffiti

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej zapraszają do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu inspirowanego kajakarstwem i turystyką kajakową.

Mural zostanie wykonany na filarach mostu Frysztak - Kobyle na rzece Wisłok. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i rzeczowe !

Zgłoszenia:
Projekty można składać w formie elektronicznej w pliku JPEG lub PDF przesłanym na adres mailowy Organizatora: pckit@strzyzowski.pl lub marek.armata@gosir.frysztak.pl

Zgłoszenie zawierające projekt muralu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r. Zwycięzcy projektów, będą mogli przenieść z swoje prace z papieru na filary mostu.

Pobierz Kartę zgłoszenia - kliknij tu

Cele Konkursu:

 • Wyłonienie najlepszego projektu oraz wykonanie muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane przez laureatów konkursu na filarach mostu powiatowego we Frysztaku na rzece Wisłok przy drodze Frysztak – Kobyle;
 • aktywizacja adresatów Konkursu do samodzielnej pracy twórczej, 
 • promocja kajakarstwa, turystyki kajakowej, zdrowego stylu życia i rzeki Wisłok,
 • promocja Powiatu Strzyżowskiego i Gminy Frysztak,
 • zapobieganie wandalizmu w postaci malowania na filarach mostów niecenzuralnej grafiki, 
Organizatorzy:
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Współorganizatorzy:
 • Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku
 • Dolina Wisłoka – turystyka i rekreacja z Frysztaka
 • Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK 
Patronat Honorowy:
 • Polski Związek Kajakowy
 • Starosta Strzyżowski 
 • Wójt gminy Frysztak 

Patronat Medialny:
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców gminy Frysztak: www.frysztak24.pl, iTVP Południe, Organizatorzy czekają na informacje od TVP 3 Rzeszów licząc również na wsparcie medialne.

Więcej informacji i Regulamin konkursu na stronie GOSiR Frysztak - kliknij tu.

Below Post Ad