Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Minimalne zanieczyszczenie wodociągu. GZK podstawia beczkowóz.

Informujemy odbiorców wody z wodociągu komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, że z powodu minimalnego bakteriologicznego skażenia wody, decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie zostało czasowo zawieszone użytkowanie wody do celów spożywczych.

Gminny Zakład Komunalny podjął bezzwłoczne działania w celu przywrócenia właściwej jakości wody. W dniu 05.09.2020 zostanie pobrana próbka wody w celu ponownego przebadania w laboratorium, spodziewane wyniki będą 07.09.2020 i będą niezwłocznie ogłoszone.

Począwszy od dnia 04.09.2020 woda dostarczana będzie do odbiorców beczkowozem zgodnie z poniższym grafikiem.

Woda w sieci ma podwyższone parametry środka dezynfekującego i nadaje się tylko do celów sanitarnych.


Za utrudnienia przepraszamy.

08.09.2020 r. (wtorek)
6.30 - 6.45 DPS Glinik Dolny
7.00 - 7.30 Przedszkole, SOSW, Szkoła Podstawowa
7.35 - 11.00 ul. M. Frysztackiego
11.05 - 11.30 Osiedle J.P II
11.35 - 12.00 ul. Nowa
12.05 - 12.30 Twierdza baza GS.
12.35 - 13.00 ul. Sportowa GOSiR
13.05 - 13.30 Kobyle  pomnik
13.35 - 14.05 Osiedle Młodość
14.10 – 14.30 Bloki Glinik Dolny
15.00 -22.00 ul. M. Frysztackiego

09.09.2020 r. (środa)
6.30 - 6.45 DPS Glinik Dolny
7.00 - 7.30 Przedszkole, SOSW, Szkoła Podstawowa
7.35 - 11.00 M. Frysztackiego
11.05 - 11.30 Osiedle J.P II
11.35 - 12.00 ul. Nowa
12.05 - 12.30 Twierdza baza GS.
12.35 - 13.00 ul. Sportowa GOSiR
13.05 - 13.30 Kobyle  pomnik
13.35 - 14.05 Osiedle Młodość
14.10 – 14.30 Bloki Glinik Dolny
15.00 -22.00 ul. M. Frysztackiego

10.09.2020 r. (czwartek)                                             
6.30 - 6.45 DPS Glinik Dolny
7.00 - 7.30 Przedszkole, SOSW, Szkoła Podstawowa
7.35 - 11.00 ul. M. Frysztackiego
11.05 - 11.30 Osiedle J.P II
11.35 - 12.00 ul. Nowa
12.05 - 12.30 Twierdza baza GS.
12.35 - 13.00 ul. Sportowa GOSiR
13.05 - 13.30 Kobyle pomnik
13.35 - 14.05 Osiedle Młodość
14.10 – 14.30 Bloki Glinik Dolny
15.00 -22.00 ul. M. Frysztackiego

Grafik postoju beczkowozu z wodą:
O4.09.2020 (piątek)
12.00 - 12.30 - DPS w Gliniku Dolnym
12.35 - 13.00 - Przedszkole
13.05 – 13.30 - Szkoła Podstawowa we Frysztaku i SOSW we Frysztaku
13.35 - 15.30 - ul. M. Frysztackiego
15.35 - 17.00 - ul. Nowa
17.40 - 19.00 - ul. Sportowa GOSiR
19.10 - 19.40 - Kobyle pomnik
19.45 – 20.15 - Osiedle Młodość
20.20 - 22.00 - ul. M. Frysztackiego

05.09.2020 (sobota)
6.00 – 6.30 DPS Glinik Dolny
6.35 - 11.00 Plac Św. Floriana .
11.05 - 11.30 Osiedle J.P II
11.35 - 12.00 ul. Nowa
12.05 - 12.30 Twierdza baza GS.
12.35 - 13.00 ul. Sportowa GOSiR
13.05 – 13.30 Kobyle pomnik
13.35 – 14.05 Osiedle Młodość
15.00 -22.00 ul. M. Frysztackiego

06.09.2020 (niedziela)
6.00 – 6.30 DPS Glinik Dolny
6.35 - 11.00 Plac Św. Floriana
11.05 - 11.30 Osiedle J.P II
11.35 - 12.00 ul. Nowa
12.05 - 12.30 Twierdza baza GS.
12.35 - 13.00 ul. Sportowa GOSiR
13.05 – 13.30 Kobyle pomnik
13.35 – 14.05 Osiedle Młodość
15.00 -22.00 ul. M. Frysztackiego

07.09.2020 (poniedziałek)
6.00 – 6.30 DPS Glinik Dolny
6.35 - 7.00 Przedszkole
7.05 - 7.30 SOSW we Frysztaku
7.35 - 8.00 Szkoła Podstawowa we Frysztaku
8.05 - 10.00 ul. M Frysztackiego.
10.05 - 10.30 ul. Nowa
10.35 – 11.00 ul. Sportowa GOSiR
11.05 - 11.30 Kobyle pomnik
11.35 -14.00 Twierdza baza GS
14.05-14.30 Osiedle J.P.II
14.35 – 15.00 Osiedle Młodość
15.05 – 22.00 ul. M Frysztackiego

Godziny postoju mogą ulec nieznacznym zmianom.

Below Post Ad