Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Rynek walutowy - co to takiego? Co go charakteryzuje?

Chcąc lepiej poznać charakter i dynamikę działania rynku walutowego, powinniśmy dowiedzieć się na jego temat najważniejszych informacji. W poniższym artykule zebraliśmy kilka najistotniejszych faktów.

Rynek walutowy - co to takiego?
Rynek walutowy to swoista międzynarodowa przestrzeń, w obrębie której zachodzą liczne i różnorakie transakcje kupna oraz sprzedaży wielu walut w dowolnym terminie. To tu właśnie mają okazję spotkać się kupujący, chcący nabyć walutę i sprzedający, których celem jest się jej pozbycie po dobrej cenie. Bez wątpienia rynek walutowy uchodzi za największy tego rodzaju podmiot na świecie. Cechuje go bardzo silny stopień integracji różnych centrów zajmujących się handlem walutą. Występuje tu szereg komunikacyjnych powiązań pomiędzy uczestnikami rynku, co w sposób pośredni i bezpośredni determinuje sposób, w jaki funkcjonuje rynek walutowy. To bez dwóch zdań jednolity rynek globalny, dzięki czemu można zawierać transakcje na międzynarodowych rynkach, co w sposób znaczący przyczynia się do większego rozkwitu zarówno handlu międzynarodowego, inwestycji portfelowych, jak i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. 

Rynek walutowy - zawsze i wszędzie 
Jak widzimy, rynek walutowy to przeogromna przestrzeń rynkowa, gdzie transakcje dokonywane są we wszystkich regionach świata. To też z tego powodu nie da się określić jednej lokalizacji dla tegoż rynku, gdyż występuje on wszędzie. Co więcej, ten rynek nigdy nie zasypia, bo zapewnia handel przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. To jednocześnie rynek bardzo rozbudowany, ale i z całą paletą zabezpieczeń mających na celu zapewnić pełną ochronę uczestnikom rynku przed takimi niespodziewanymi wydarzeniami jak na przykład zmiany kursowe. 

Co wyróżnia rynek walutowy? 
Jedną z ważniejszych cech rynku walutowego jest to, że jego uczestnicy mogą redukować i kontrolować ryzyko walutowe. To możliwe za sprawą przeniesienia go na inne podmioty, jakie są na to chętne. Takie podmioty zabezpieczające określamy jako hedgers. Do tej grupy zaliczamy inwestorów, eksporterów, importerów itp. Próbują przenieść ryzyko wahań kursowych na innych uczestników rynku, których określa się jako spekulanci. Tak nazywa się osoby, które z pełną świadomością ryzykują, żeby zarobić odpowiednio duże pieniądze. Mają sporą wiedzę na temat działania rynków, stale trzymają rękę na pulsie, a we właściwym momencie, czyli wtedy, gdy pojawia się okazja do zarobku, dokonują transakcji kupna lub sprzedaży. Ważne, by pamiętać, że rynek walutowy (https://www.home.saxo/pl-pl/products/forex) jest rynkiem pozagiełdowym, co determinuje jego charakter. Terminy rozliczeń transakcji i kwoty walut są negocjowane. Wiele podmiotów korzysta tu z systemu stałych terminów, co pozwala lepiej i efektywniej rozliczać transakcję. Stosuje się go też w przypadku transakcji pieniężnych. Nie ulega też wątpliwości, kto dominuje na tym rynku - głównie przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Jak widać, rynek walutowy to miejsce o ogromnych możliwościach, ale żeby zarabiać na transakcjach kupna i sprzedaży, trzeba mieć wiedzę na temat mechanizmów, jakie tu działają. Tylko wtedy mamy szansę na zyski, zmniejszając jednocześnie ryzyko utraty środków pieniężnych.

Artykuł sponsorowany

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad