Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Alert RCB - SMOG!

Dzisiaj 10.01. otrzymaliśmy informacje od RCB (Regionalnej Centrum Bezpieczeństwa), które wskazują na znaczne przekroczenia norm jakości powietrza, zwłaszcza jeśli chodzi o stężenie pyłu zawieszonego PM10. Prognozy na dzisiaj nie są optymistyczne, a sytuacja może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Co to jest SMOG?
każda kombinacja zanieczyszczeń powietrza, którymi, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, są wszystkie chemiczne, fizyczne lub biologiczne czynniki zmieniające naturalny skład atmosfery. Najczęściej występujące zanieczyszczenia to pyły zawieszone zawierające różne związki chemiczne, w tym szczególnie szkodliwe kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i metale ciężkie, oraz gazy: tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon i tlenek węgla. Dawniej smog definiowano węziej, jako zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i gazami będącymi produktami spalania - źródło WIKIPEDIA

ALERT RCB
UWAGA! Dnia 10.01 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

 

Mapa z sensorami firmy BleBox - link do mapy, kliknij tu!

Dlaczego powinniśmy być ostrożni?
Zdrowie każdego z nas jest najważniejsze, a smog może mieć negatywny wpływ na układ oddechowy, szczególnie u osób starszych, dzieci i osób z chorobami przewlekłymi. Pyły zawieszone PM10 mogą przenikać głęboko do płuc, powodując problemy z oddychaniem, podrażnienie dróg oddechowych oraz zaostrzenie chorób układu oddechowego.

Zalecenia dla mieszkańców gminy Frysztak:
  • Unikaj aktywności na zewnątrz. Jeśli to możliwe, ogranicz czas spędzany na świeżym powietrzu, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
  • Korzystaj z filtrów powietrza. W miejscach zamkniętych, szczególnie w domach i biurach, warto używać filtrów powietrznych, które pomogą zminimalizować wdychanie szkodliwych substancji.
  • Monitoruj jakość powietrza. Sprawdzaj regularnie informacje o jakości powietrza w regionie, takie jak te udostępnione przez nasze czujniki na stronie link. Dzięki temu będziesz na bieżąco z sytuacją i będziesz mógł dostosować swoje codzienne aktywności. 
  • Chroń swoje zdrowie. W razie wystąpienia objawów związanych z problemami z układem oddechowym, takich jak kaszel, duszności czy podrażnienie oczu, nie bagatelizuj ich. Skonsultuj się z lekarzem.
Pamiętajmy, że troska o nasze środowisko to troska o nasze zdrowie oraz dobro przyszłych pokoleń. Dbajmy o czyste powietrze i podejmujmy świadome wybory, które wpłyną na poprawę jakości życia w naszej pięknej gminie.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad