Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Frekwencja wyborcza w Gminie Frysztak i na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2024 roku

W wyborach samorządowych, które odbyły 7 kwietnia 2024, mieszkańcy Gminy Frysztak wykazali się aktywnością wyborczą na poziomie 48,82%. Choć liczba ta może budzić pewne zaniepokojenie, warto spojrzeć na nią w szerszym kontekście porównawczym.

Frekwencja wyborcza w roku 2024 w porównaniu z rokiem 2018 w Gminie Frysztak spadła o 4,33 punktów procentowych, gdyż w roku 2018 wynosiła ona 53,15%.

Porównując frekwencję wyborczą w Gminie Frysztak do innych gmin w Powiecie Strzyżowskim, widzimy, że sytuacja nie różni się znacząco. Gmina Wiśniowa odnotowała frekwencję na poziomie 48,98%, gmina Strzyżów - 48,01%, zaś gmina Czudec - 49,88%. Wyniki te ukazują, że zainteresowanie wyborami było na podobnym poziomie w wielu gminach regionu.

Jednakże, chcielibyśmy wyrazić szczególne uznanie dla mieszkańców Gminy Niebylec, którzy wyróżnili się najwyższą frekwencją w całym Powiecie Strzyżowskim, osiągając imponujące 59,24%. To dowód na zaangażowanie i świadomość społeczną, która przekłada się na aktywny udział w życiu publicznym.

Mimo że ogólna frekwencja wyborcza na terenie Powiatu Strzyżowskiego wyniosła 50,56%, co również jest niższe niż oczekiwano, istnieje nadal potrzeba promowania aktywnego uczestnictwa w procesie demokratycznym.

Dane i grafika: wybory.gov.pl/samorzad2024

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad