Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Małgorzata Roś - "6 na liście nr 3 pierwsza w inicjatywach społecznych + charytatywnych"

Małgorzata Roś z Pułanek kandydatka do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Startuje z listy KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE z pozycji nr 6. Proszę o Wasze głosy!

"6 na liście nr 3 pierwsza w inicjatywach społecznych + charytatywnych"

Nazywam się Małgorzata Roś, mam 48 lat i jestem szczęśliwą żoną oraz dumną mamą trójki dzieci. Jestem osobą bezpartyjną i nie zaangażowaną politycznie. Mieszkam w miejscowości Pułanki, w gminie Frysztak, w powiecie strzyżowskim. Ukończyłam studium administracji państwowej.

Jestem wieloletnią inicjatorką oraz działaczką społeczną i charytatywną. Swoją działalność społeczną i charytatywną rozpoczęłam w 2018 roku, kiedy zostałam wybrana na Przewodniczącą Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku.

W wyniku mojej działalności jako przewodniczącej Rady Rodziców w przedszkolu, powstały miejsca postojowe dla rodziców przedszkolaków i aktywne oświetlenie przejścia dla pieszych do przedszkola. Powyższe działania poprawiły w znacznym stopniu bezpieczeństwo rodziców i dzieci.

Jako przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku , działam również na rzecz Szkoły Podstawowej. Dzięki tej działalności i współorganizowanych z Radą Rodziców imprez charytatywnych pozyskane zostały środki finansowe w kwocie 25 000, 00 zł. Z pozyskanych środków doposażona została siłownia i sala sensoryczno-motoryczna oraz dofinansowany został projekt muzyczne przerwy.

Na przestrzeni kilkunastu lat, dzięki organizowanym różnego rodzaju inicjatywom charytatywnym, mogłam wesprzeć finansowo rehabilitację pięciorga niepełnosprawnych dzieci oraz kilka najuboższych rodzin z Gminy Frysztak.

Angażowałam się aktywnie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny. Organizowałam miejsca zamieszkania, koordynowałam i organizowałam pomoc oraz wszelkiego rodzaju wsparcie, dla licznej grupy kobiet i dzieci, które przyjechały a później przebywały na terenie powiatu strzyżowskiego.

Jestem również aktywnym członkiem Stowarzyszenia SPOJRZENIE ANIOŁA. W ramach działalności w Stowarzyszeniu wsparłam rzeczowo między innymi:
  • warsztaty plastyczne i terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Frysztaku,
  • akcję mikołajkową dla dzieci z w/w Ośrodka,
  • zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
Do moich osiągnięć w działalności społecznej i charytatywnej należy zaliczyć również współorganizowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ustrobnej.

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności społecznej, jako pomysłodawczyni i inicjatorki, zorganizowałam akcję świąteczną dla wychowanków Domu Dziecka w Strzyżowie.

Prowadzona przeze mnie działalność społeczna i charytatywna, dała mi wiele satysfakcji i radości oraz inspiruje mnie do nowych inicjatyw i dalszych działań, które prowadzę i zamierzam kontynuować w przyszłości.

Szanowni Państwo.

Drodzy mieszkańcy Podkarpacia.


Z ogromną determinacją i przekonaniem  kandyduję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 


Moim celem jest reprezentowanie spraw Naszej części województwa i bycie Waszym głosem w Sejmiku.


Szczególną uwagę poświęcę działaniu na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców części naszego regionu. 

Z wyjątkowym zaangażowaniem zabiegała będę o zapewnienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach i doświadczonych przez nieszczęśliwe losy życiowe.


Posiadając wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej oraz uczestnicząc w życiu szkoły, będę zabiegała o zwiększenie dostępu do nowoczesnej edukacji w mniejszych miastach i wsiach regionu, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na placówki oświatowe. 


Kolejną szczególnie ważną sprawą, dla której planuję się poświęcić, jest wsparcie pedagogiczne i psychologiczne uczniów w każdej szkole podstawowej i średniej, w celu wyeliminowania depresji wśród dzieci i młodzieży.


Budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej będzie moim priorytetem, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych, zarówno na terenach gmin i powiatów, jak również pomiędzy nimi.


Dążyła będę do zwiększenia dostępu do wszelkiego rodzaju kultury oraz do rozwoju rekreacji, turystyki i sportu poprzez wykorzystanie walorów krajobrazowych naszego regionu.


Do moich priorytetów należy również poprawa działania służby zdrowia poprzez zwiększenie nakładów finansowych oraz skrócenie czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów.


Proszę o zaufanie oraz oddanie głosu na moją osobę 7 kwietnia 2024 r.


Małgorzata Bogusława Roś miejsce nr 6 na liście KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE


Artykuł sponsorowany
Materiał wyborczy KWW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad