Chór Sokół III na Podkarpaciu!

W sobotę, 21 marca, w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Radymnie, odbył się IX Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne, który z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie w środowisku chóralnym Podkarpacia, a co za tym idzie wzrasta jego poziom muzyczny. Przegląd miał charakter konkursu, a wzięło w nim udział 16 chórów z województwa podkarpackiego. 
Wśród wspaniałych zespołów z większych miast Podkarpacia, jury doceniło skromny chór z nieznanej, małej miejscowości gdzieś w podkarpackim, który ich zdaniem zasłużył na wspaniałą trzecią lokatę. Był nim Chór Mieszany „Sokół” z Frysztaka.
Po usłyszeniu werdyktu radość i emocje w słyszalny sposób zostały mocno wyeksponowane przez nagrodzony zespół, który w takich chwilach zapomina o intensywnych próbach, do znudzenia powtarzanych w koło tych samych dźwięków i uwag ciągle niezadowolonego dyrygenta.
Pragnę w szczególny sposób podziękować wszystkim chórzystom, którzy byli mocno zaangażowani w wyznaczony cel i wspólnie do niego dążyli. Zasługujecie na gratulacje, ponieważ pamiętajcie - nie jesteście zawodowcami, robicie to z własnej woli, dla przyjemności nie tylko swojej, jako Amatorzy!
Magdalena Wiśniowska
Werdykt jury
IX PODKARPACKIEGO PRZEGLĄDU CHÓRÓW PIEŚNI PASYJNE W RADYMNIE
21 marca 2015 r.

Komisja w składzie:
-  prof. Elżbieta Krzemińska, wykładowca UMCS u Lublinie
-  Katarzyna Furmańska, przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie
-  ks. dr Mieczysław Gniady, dyrektor Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki w Przemyślu
po wysłuchaniu szesnastu prezentacji kierując się postanowieniami regulaminu przyznało:
Nagrodę Grand Prix w wysokości 2 000, 00 zł (dwa tysiące zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: Chóru Łańcuckiej Fary pod dyrygenturą Michała Horodeckiego.
I Nagrodę w wysokości 1 500, 00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie dla: Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im. St. Lachmana z Mielca pod dyrygenturą dr Antoniego Stańczyka.
II Nagrodę w wysokości 1 000, 00 zł (jeden tysiąc zł) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Przemyskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu pod dyrygenturą Andrzeja Gurana.
III Nagrodę w wysokości 500 zł (pięćset zł) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie dla Chóru „Sokół” z Frysztaka pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej.
Jury przyznało także dwa dyplomy dla wyróżniających się dyrygentów otrzymują je:
- Michał Horodecki, dyrygent Chóru Łańcuckiej Fary,
- dr Antoni Stańczyk, dyrygent Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” im. St. Lachmana z Mielca.
Ponadto przyznano:
Wyróżnienie dla chórów głosów jednobrzmiących otrzymuje Chór Żeński Akademickiego Chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego pod dyrygenturą Katarzyny Sobas-Klocek.
Wyróżnienie za wyraźnie zaobserwowany przez Jury rozwój artystyczny zespołu oraz najlepszą interpretację utworu „Opadła Święta Głowa” dla Chóru „Świętego Józefa” z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.
Wyróżnienie za uzyskane spoiste brzmienie Zespołu oraz interpretację utworu „Popule meus”  otrzymuje Chór Nauczycielski „Akord” Związku nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod dyrygenturą Pawła Lisa.