III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "We are the music 2016"

18 maja odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘We are themusic’ pod honorowym patronatem Wójta Gminy Frysztak – pana Jana Ziarnika.Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci przez Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej uczniów oraz ich talentów muzycznych w dziedzinie śpiewu w repertuarze anglojęzycznym a także radość płynąca z obcowania z muzyką.
W konkursie wzięło udział 26 wokalistów z gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Frysztak. Byli to uczniowie z Lubli, Gogołowa, Stępiny, Glinika Górnego, Cieszyny oraz Frysztaka.

Konkurs uroczyście otworzył dyrektor gimnazjum, pan Janusz Czekajowski.
Gościliśmy także Wójta Gminy Frysztak- pana Jana Ziarnika.
Młodzi wokaliści rywalizowali w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.
Jury, w składzie: pani Magdalena Wiśniowska, pani Beata Godek, pani Agnieszka Bradlińska – Stefanik i przedstawicielka uczniów Julia Piasecka, oceniało dobór repertuaru, ogólną prezentację, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.

A oto lista zwycięzców:
- szkoły podstawowe
I miejsce –Małgorzata Wojnarowska z Zespołu Szkół w Stępinie,
II miejsce – Szymon Czech ze Szkoły Podstawowej we Frysztaku,
III miejsce – Wiktoria Bieniek z Zespołu Szkół w Lubli.
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Trzeciak i Hubert Kudłacz ze Stępiny oraz Aleksandra Baran, Justyna Winiarska i Weronika Ciołkosz z Frysztaka.

-szkoły gimnazjalne
I miejsce – Kinga Frączek z Gimnazjum we Frysztaku,
II miejsce – Sylwia Brzezowska i Ilaria Muszyńska z Gimnazjum we Frysztaku,
III miejsce – Karolina Jedziniak z Zespołu Szkół w Gogołowie.
Wyróżnienia trafiły do Iwony Winiarskiej i Zofii Szczęch z Frysztaka.

Publiczność również oceniała występy uczniów. Nagroda Publiczności została przyznana Marii Michalskiej i Kindze Frączek z Frysztaka.

Dziękujemy bardzo sponsorom, dzięki którym impreza mogła być zorganizowana.
Podziękowania kierujemy do:
Wójta Gminy Frysztak – pana Jana Ziarnika,
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Tara,

Nagrody wręczał Wójt Gminy Frysztak – pan Jan Ziarnik wraz z jurorami.
Imprezę prowadzili uczniowie klasy 3a: Kasia Winiarska i Piotr Farej.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasz konkurs również będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Zapraszamy więc za rok!