Strażackie święto - nowy wóz i sprzęt ratunkowy

Poczty sztandarowe na placu św. Floriana.
Jak co roku 3 maja w gminie Frysztak obchodzone jest święto strażaka. Druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zjeżdżają do Frysztaka aby wspólnie świętować ten szczególnych dla nich dzień. W czasie obchodów przyznawane są medale i odznaki za zasługi w służbie. Włodarze gminy dziękują wszystkim zebranym druhom za ich ciężką prace.


Dzień strażaka rozpoczął  się o godzinie 12:00 mszą świętą w Kościele Parafialnym we Frysztaku poświęconą druhom. Na zaproszenie Proboszcza, Frysztak w tym roku odwiedził Kapelan Krajowy Strażaków, który poprowadził mszę. Po mszy strażacy przeszli główną ulicą Frysztaka na plac św. Floriana gdzie odbywają się dalsze obchody ich święta.


W tym roku w czasie obchodów na placu poświęcono i oficjalnie przekazano wóz bojowy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Glinik Dolny, który jednostka otrzymała w 2018 roku i już kilkukrotnie działała przy użyciu nowego wozu aby nieść pomoc. Wręczone zostały również deski, torby ratownicze oraz defibrylatory.W dniu dzisiejszym za służbę ochotnikom podziękowali Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Przewodniczący Gminy Frysztak Pan Stanisław Kwiatek, Druh Tomasz Garncarski - film z życzeniami druha Tomasza na naszym kanale YouTube.