Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

Cześć chodnika przy Blajera wyłączona dla pieszych

Z powodu uszkodzenia muru oporowego na ulicy Baljera we Frysztaku, cześć chodnika została wyłączona dla pieszych. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ze względów bezpieczeństwa prosi o korzystania z chodnika po drugiej stronie ulicy - od strony kościoła. 

Przechodząc przez ulice Blajera proszę zachować szczególną ostrożność. Od strony Biblioteki najlepiej zrobić to na wysokości wjazdu na parking.


Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje, że w związku ze stwierdzonym uszkodzeniem muru oporowego zlokalizowanego na działce prywatnej nr ewid. 83 w m. Frysztak, przylegającego do chodnika (ul. Blajera, droga powiatowa nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie) z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, odcinek ciągu pieszego został zamknięty dla ruchu.

Ze względu na stan techniczny muru oporowego wszczęte zostało postępowanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie. Prosimy o zachowanie ostrożności i korzystanie z chodnika znajdującego się po drugiej stronie ulicy. - informuje Pan Krzysztof Piękoś z PZD Strzyżów

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad