Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Prace remontowe przy schronie w Stępinie - dotacje na ochronę podkarpackich zabytków rozdane

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu ogłosił przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich podkarpackich zabytków na rok 2024. W związku z tym, do urzędu wpłynęło 296 wniosków, z których 175 dotyczyło zabytków nieruchomych, a 121 zabytków ruchomych. Kwota przeznaczona na te cele sięga 9 392 000 złotych.

Jednym z wniosków, który otrzymał wsparcie, był ten złożony w gminie Frysztak. Dotyczył on kontynuacji prac konserwatorskich przy zabytkowym schronie w Stępinie. Kosztorysowa wartość tych prac wynosi 107 109,97 złotych, a przyznana dotacja to 40 000,00 złotych. Jest to istotna inwestycja, mająca na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego regionu.

Zabytkowy schron w Stępinie to nie tylko część naszej historii, ale również dziedzictwo przekazywane kolejnym pokoleniom. Dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków będzie można kontynuować prace konserwatorskie, zapewniając tym samym jego długotrwałe i bezpieczne zachowanie.

Przyznane dotacje stanowią istotny wkład w ochronę kulturowego dziedzictwa regionu podkarpackiego. Prace remontowo-konserwatorskie nie tylko przywracają dawny blask zabytkom, ale także chronią je przed nieodwracalnym zniszczeniem, umożliwiając przyszłym pokoleniom cieszenie się ich pięknem i historią.

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad