19 września 2014

ZMIANY WOKÓŁ NAS – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ


Gmina Frysztak bez wątpienia jest miejscowością o wyjątkowych walorach krajobrazowych, która wraz z bogatym dziedzictwem kulturowym i nowoczesną bazą turystyczno-rekreacyjną będzie mieć pozytywny wpływ  na lokalny rozwój gospodarczy. 
Dobiegający końca drugi etap modernizacji Ośrodka Sportu pozwoli spełnić wymagania umożliwiające zaszeregowanie bazy jako obiekt  hotelarski i będzie to pierwsza tego typu działalność w gminie. Po dokończeniu inwestycji Gmina Frysztak wystąpi o przyznanie Promesy* dla "Hotelu GOSiR Frysztak"do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wzór loga, które będzie obowiązywać po otrzymaniu Promesy  od Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Pierwszy raz od początku istnienia jednostki, GOSiR będzie mógł pochwalić się profesjonalnie rozbudowaną infrastrukturą hotelową z zespołem sal wielofunkcyjnych do organizacji konferencji, bankietów i innych imprez okolicznościowych oraz zapleczem podstawowych usług odnowy biologicznej. Zadaniem inwestycji oprócz poprawy bazy sportowej jest także przyciągnięcie turystów i zewnętrznych inwestorów.


Frysztak dzięki strategicznej lokalizacji, systematycznej poprawie infrastruktury oraz działaniom gospodarstw agroturystycznych i lokalnych rękodzielników jest miejscem, które turyści coraz częściej wybierają na wakacyjny wypoczynek. Baza GOSiRu otworzy nowy rynek dla zgrupowań sportowych, szkoleń firmowych, konferencji, noclegów dla przedstawicieli firm odwiedzających nasz region oraz wypoczynku rodzinnego. 
Od momentu uruchomienia modernizowanej bazy noclegowej Ośrodek stanie się poważnym partnerem turystycznym pozwalającym wypracować  i promować frysztacką markę jakości.


Atrakcyjna infrastruktura ma także wpływ na jakość życia mieszkańców poprzez urozmaicenie wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poprawę bezpieczeństwa dzięki wyposażeniu Ośrodka w nowoczesne i atestowane urządzenia.  


Żyjąc wśród zmieniającego się otoczenia często nie dostrzegamy bieżących zmian do których bardzo szybko się przyzwyczajamy i traktujemy je jako naturalne.  Pośród codziennych obowiązków ciężko jest zauważyć rzeczy, które sprawią, że przystaniemy na chwilę, aby docenić zmiany, które mają wpływ na nasze życie. Chwalimy nawet najmniejsze zmiany  u innych a „ własnego podwórka” nie umiemy docenić. Zapraszamy zatem do wspólnego tworzenia zasad obsługi lokalnego rynku turystycznego.


Najtrudniejsza praca została już wykonana! W najbliższych  latach będziemy starać się  wykorzystać stworzony potencjał w celu rozwoju Gminy Frysztak.  Nowoczesna baza pozwoli na wypracowywanie środków finansowych pozyskiwanych w ramach wdrażanej działalności hotelarsko-rekreacyjnej. 
Do współpracy zapraszamy sektor prywatny, organizacje pozarządowe, lokalnych rękodzielników i wytwórców oraz osoby, którym na sercu leży rozwój gminy. 


Szczegółowe informacje, kierunek rozwoju, strategia i zdjęcia rozbudowywanej bazy hotelarskiej zamieszczone zostaną w październiku. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje zamieszczone ze względu na prośby dotyczące wyjaśnienia terminu "PROMESA":
* Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego.
Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim (tj. hotelu, motelu, pensjonacie, kempingu, domu wycieczkowym, schronisku młodzieżowym lub schronisku), który jest na etapie budowy lub przebudowy obiektu, może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwanej "PROMESĄ".
Promesę wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

* * * * * * *
Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, oraz pola biwakowe

* * * * * * *
Ustawa ta ustala 5 kategorii hoteli, moteli i pensjonatów gwiazdkami, 4 kategorie kempingów oznaczonych gwiazdkami oraz 3 kategorie domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Aby obiekt został zaliczony do odpowiedniego rodzaju obiektów hotelarskich i uzyskał odpowiednią kategorię, musi spełnić minimalne wymagania dla każdej kategorii. Szczegółowe minimalne wymagania jakościowe, dotyczące zaszeregowania hoteli do poszczególnych kategorii, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. z w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Zawarte w tym rozporządzeniu minimalne wymagania jakościowe obejmują zewnętrzne elementy wyposażenia otoczenia hotelu oraz wewnętrzne wyposażenie obiektu. 
* * * * * * *
Gwiazdki
Kategoryzacja hoteli nie jest pojęciem uniwersalnym - pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w liczbie gwiazdek przyznawanych hotelom za określony standard (ta sama liczba gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi hoteli w różnych miejscach na świecie).
"*" - obiekty o podstawowym standardzie i skromnym wyposażeniu pokoi (zawsze posiadają łazienki). Przeznaczone dla mniej wymagających Klientów.
"**" - proste obiekty średniej klasy o funkcjonalnych pokojach.
"***" - dobre hotele średniej klasy oferujące właściwy serwis i miłe, zadbane pokoje. Stanowią najczęściej spotykaną kategorię obiektów w naszej ofercie.
"****" - komfortowe obiekty o wysokim standardzie usług i zakwaterowania.
"*****" - luksusowe obiekty o najwyższym standardzie, spełniające wymagania najbardziej wymagających Klientów.


* * * * * * *
Ciekawostki:
Goście oczekujący  wysokiego standardu w hotelu i chcący mieć pewność czego można się spodziewać się po danym obiekcie podczas urlopu lub podróży biznesowej mogą rozpoznać klasę hotelu po gwiazdkach .... ale czy zawsze ??? Niestety system przyznawania gwiazdek nie jest ustandaryzowany i większość państw stosuje indywidualne systemy klasyfikacji. Są kraje w których skala sięga od 0 do 5 gwiazdek (np. Szwajcaria), a także takie, gdzie przyznaje się od 2 do 5 gwiazdek (np. Malta), albo nawet do 7 gwiazdek (Burj Al Arab, czyli Żagiel w Dubaju). Opracowanie:
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

Pytania i propozycje współpracy  proszę kierować na adres:
marek.armata@gosir.frysztak.pl

18 września 2014

III INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA TRAWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK


Wójt Gminy Frysztak oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Frysztak do udział w "III Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej na Trawie". 

ROZGRYWKI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 29.09.2014 r. O GODZ. 10:00
NA BOISKU PIŁKARSKIM GOSIR FRYSZTAK

Celem rozgrywek jest propagowanie  piłki nożnej na terenie Gminy Frysztak, wspieranie działań realizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, integracja dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie zakresu współpracy Ośrodka Sportu z placówkami oświatowymi. 
Organizatorzy zapewniają:
transport dla wszystkich drużyn
dyplomy, puchary i sportowe upominki dla wszystkich szkół,
słodycze i napoje dla dzieci.

Turniej 2013


ORGANIZATORZY  DO SPORTOWEJ ZABAWY ZAPRASZAJĄ  UCZNIÓW I NAUCZYCIELI:
Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Lubli,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Gogołowie,
Szkoły Podstawowej z Cieszyny,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół ze Stępiny, 
Szkoły Podstawowej z Glinika Górnego,
Szkoły Podstawowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku,

Więcej informacji na stronie GOSiR Frysztak - kliknij tu  

Frysztak24 - patronuje imprezie. 

17 września 2014

Niebezpieczne znalezisko

Pocisk, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej został odnaleziony  w Gogołowie. Policjanci zabezpieczają miejsce znaleziska. Wkrótce pociskiem zajmą się saperzy, którzy zabiorą i zneutralizują niewybuch.

Dzisiaj po godz. 11 policjanci otrzymali informację od mieszkanki Gogołowa o znalezieniu niewybuchu podczas wykonywania prac budowlanych. Na miejsce znaleziska udali się policjanci, którzy ustalili że jest to pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Policjanci zabezpieczają miejsce znaleziska. Powiadomili też saperów, którzy wkrótce zneutralizują niewybuch.

Policja apeluje: jeśli znajdziemy niewybuchy lub niewypały, pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać ani przenosić. Należy jak najszybciej powiadomić o takim znalezisku najbliższą jednostkę Policji. Porozmawiajmy na ten temat z naszymi dziećmi i uświadommy im zagrożenia związane ze znalezieniem takich niebezpiecznych przedmiotów.

„Narodowe Czytanie”

5 września 2014 r. pod schronem kolejowym w Stępinie odbyły się pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policji w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Odbiorcami pokazów byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie. Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie została przeprowadzona także trzecia edycja ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania, poświęcona „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem tej akcji jest propagowanie kultury narodowej i zachęcenie rodaków do częstszego sięgania po dzieła polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Zebrani pod schronem uczniowie, nauczyciele, rodzice, policjanci i strażacy wysłuchali krótkiego życiorysu Henryka Sienkiewicza, pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury, a także kilku fragmentów z „Trylogii”, przeplatanych licznymi komentarzami prowadzących akcję uczniów z ZS w Stępinie. Publicznie odczytano fragmenty dotyczące scen batalistycznych, wątków miłosnych, historycznych, przygodowych a także humorystycznych. W postać Zagłoby doskonale wcielił się dyrektor ZS w Stępinie, pan Janusz Zarszyński.

Do akcji Narodowego Czytania, zorganizowanego przez dyrektora, nauczycieli i uczniów z ZS im. Jana Pawła II  w Stępinie ochoczo dołączyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Cieszynie, spontanicznie policjantka - pani Kasia i  przedstawicielka OSP w Stępinie - pani Agata.
Ogólnie cała impreza udała się. Uwieńczeniem wspólnego czytania „Trylogii” było ostemplowanie książek autorstwa Henryka Sienkiewicza z własnych księgozbiorów, okolicznościową pieczęcią z Biura Kultury i Dziedzictwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Maraj

16 września 2014

GMINNA AKADEMIA PIŁKARSKA FRYSZTAK ZAPRASZA NA TRENINGI


 Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz Zarząd GMKS "Strzelec" Frysztak zapraszają rodziców i dzieci  na spotkanie organizacyjne w sprawie kontynuacji treningów Gminnej Akademii Piłkarskiej w sezonie 2014 r. 
Treningi prowadzone są przez młodych instruktorów posiadających doświadczenie połączone z wykształceniem pedagogicznym i odpowiednimi uprawnieniami z zakresu piłki nożnej. Naszym celem jest zrzeszenie dzieci i rodziców z całej Gminy Frysztak, którym zależy na zdrowym, wychowaniu oraz aktywnym i świadomym spotkaniu z piłką nożną. Proponujemy Państwu nową formę warsztatów  na nowych zasadach niż dotychczasowe działania. Naszym priorytetem jest rzetelne szkolenie ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, wychowanie i radość z uprawiania piłki nożnej. Bardzo ważnym elementem naszej działalności będzie współpraca z rodzicami.


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 24.09.2014.r 
O GODZ. 16:30 NA SALI GOSiR FRYSZTAK
ZAPRASZAMY DZIECI URODZONE  W 2001 r. I MŁODSZE 

Więcej informacji na temat GAP Frysztak znajdziecie Państwo na stronie GOSiR Frysztak - kliknij tu 

Frysztak 24 jest patronem medialnym Akademii. 

Warsztaty ceramiki - GOK zaprasza!

Zapraszamy na warsztaty ceramiczne do Gminnego Ośrodka Kultury. Tym razem będziemy malować i szkliwić prace wykonane na pierwszym spotkaniu. Ale nie tylko. Zapraszamy także chętnych do lepienia w glinie, dorosłych i dzieci. Warsztaty będzie prowadzić nasza ulubiona ceramiczka, pani Iwona Władyka.
Zapraszamy na spotkanie z gliną, tworzeniem i dobrą zabawą:)
20 września w sobotę o godzinie 16:00.
Wstęp wolny!

www.gokfrysztak.pl

15 września 2014

Zapisy do grup Czirliderek! GOSiR zaprasza!


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza dziewczynki do udziału w zajęciach grup Czirliderek. Zapraszamy dzieci należące do tej pory do sekcji oraz te, które chcą do nas dołączyć.
Pierwszy trening obu grup wiekowych odbędzie się 22 września w poniedziałek o godzinie 16:00, na sali GOSiR Frysztak.
Zajęcia łączą elementy tańca, gimnastyki i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Podczas treningów dziewczynki będą się zmagać z nowymi wyzwaniami gimnastycznymi i tanecznymi. Duży nacisk kładziony będzie  na rozciąganie oraz koordynacją wzrokowo-ruchową i ćwiczenia na równowagę. Oprócz tego będziemy się skupiać na motoryce dzieci. Dziewczynki będą również wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, które decydują o formowaniu się prawidłowej postawy ciała.
A to wszystko w formie zabawy:)
Zapisy pod numerem: 661 61 58 56 (instruktor) lub 17 2777 111.
Zapraszamy!!!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India