15 października 2014

PIERWSZE EFEKTY DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - NOWE FOTO


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku w niedługim czasie rozpocznie nowy etap działalności poprzez wprowadzenie oferty hotelarskiej na ogólnopolski rynek  turystyczny. GOSiR jako jednostka budżetowa działająca w imieniu Gminy Frysztak realizować będzie zadania związane z obsługą ruchu turystycznego zapewniając swoim gościom europejski standard usług noclegowo-wypoczynkowych.


Holl i recepcja 

Przygotowanie nowoczesnej i konkurencyjnej oferty jest możliwe dzięki dobiegającym końca pracom drugiego etapu modernizacji i rozbudowy bazy noclegowej. Pierwszy raz od początku istnienia jednostki, GOSiR będzie mógł się  pochwalić tak rozbudowaną infrastrukturą hotelową z zespołem sal wielofunkcyjnych do organizacji konferencji, bankietów i innych imprez okolicznościowych oraz zapleczem podstawowych usług odnowy biologicznej.
Przemyślana baza wyposażona jest w pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, kuchnię, zmywalnię, stołówkę, taras, saunę oraz pełne zaplecze dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdami. 
Po ukończeniu inwestycji do dotychczasowych działań Ośrodka związanych z organizacją życia sportowego i kulturalnego w Gminie Frysztak dołączy nowoczesna oferta wypoczynku łącząca różne formy turystyki i rekreacji z usługami noclegowymi.Wszystkie pokoje posiadają  łazienki

Obecnie pracownicy GOSiRu są w trakcie opracowania, procedur, regulaminów, zasad systemu rezerwacji oraz przygotowaniem materiałów promocyjnych. Baza Ośrodka spełniać będzie wymagania pozwalające zakwalifikować obiekt jako hotel i będzie to pierwsza w gminie tego typu działalność. Po dokończeniu inwestycji Gmina Frysztak planuje wystąpić o przyznanie promesy hotelarskiej dla Hotelu GOSiR Frysztak do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Wdrożenie nowoczesnej oferty noclegowej rozszerzy możliwości Ośrodka w zakresie wypracowywania dochodów w ramach założonej działalności statutowej. Bez wątpienia zakres usług turystycznych  i hotelarskich prowadzonych przez GOSiR będzie miał także pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Frysztak.


Najbliższe miesiące to systematyczna poprawa infrastruktury, atrakcyjniejsza oferta i rozszerzający się wachlarz usług sportowo-rekreacyjnych. Uruchomienie głównej bazy noclegowej uzupełni także dotychczasowe działania polegające na udostępnianiu Otwartych Basenów Kąpielowych i wynajmowaniu zaadoptowanej szkoły w Kobylu wraz z sezonowym mieszkaniem przy kąpielisku.

Pełna działalność Ośrodka polegać będzie na utworzeniu oferty noclegowej w trzech standardach, która wraz z jedenastoma obiektami sportowo-rekreacyjnymi stworzy nowoczesne i przyjazne miejsce wypoczynku.


Oferta Gminy Frysztak:
Klienci bazy noclegowej GOSiR Frysztak będą mieli możliwość spędzenia czasu w nowoczesnym budynku z zapleczem sportowo-rekreacyjnym , pośród wyrastających pasm Bramy Frysztackiej. Poranek witał będzie  śpiewem ptaków zamieszkujących pobliskie lasy, a nocą będzie można się wsłuchać  w lekki szum Wisłoka, przepływającego przez naszą gminę.


Baza Ośrodka jest nie tylko przyjazna ale także bezpieczna. Wszystkie obiekty i urządzenia GOSiRu, posiadają aktualne atesty i niezbędne przeglądy oraz podlegają systematycznej konserwacji.


OFERTA HOTELOWA:
Standard I. 
Baza noclegowa w głównym budynku wyposażona w salę konferencyjną i audiowizualną, kuchnię, jadalnię, saunę i pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie obiektu dostępne będzie WiFi.
Standard II. 
Baza noclegowa w zaadoptowanej szkole w Kobylu wraz z łazienkami, prysznicami, świetlicą kuchnią, jadalnią, czterema pokojami pozwalającymi pomieścić do 9 osób każdy i pokojem dla opiekunów. Na terenie obiektu dostępne jest WiFi.
Standard III. 
Samodzielne, sezonowe mieszkanie przy basenie kąpielowym wyposażonym w  kuchnię, łazienkę i dwa pokoje. Na terenie obiektu dostępne jest WiFi.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:
1. Otwarte Baseny Kąpielowe z zapleczem socjalno –szatniowym,
2. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem  i zapleczem sanitarno-szatniowym,
3. Kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej,
4. Główna płyta boiska piłkarskiego wyposażona w trybuny i boksy dla zawodników,
5. Płyta piłkarska treningowa,
6. Płyta piłkarska rekreacyjna,
7. Boisko do siatkówki plażowej,
8. Siłownia zewnętrzna,
9. Uniwersalne boisko asfaltowe,
10. Plac zabaw,
11. Drewniana altana z miejscem na ognisko i grilla.

ZAKRES USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH:
1.zawody, turnieje, rozgrywki, sparingi i mecze towarzyskie,
2. wycieczki piesze, rowerowe, kajakowe, autokarowe,
3. eventy firmowe o charakterze rekreacyjnym i turystycznym,
3. organizacja półkolonii, obozów i zgrupowań,
4. widowiska sportowe,
5. wynajem obiektów do grupowego lub indywidualnego wykorzystania.


Prace budowlane bazy noclegowej w głównym budynku wkrótce zostaną ukończone. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji wymaganej przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prognozy funkcjonowania bazy noclegowej zapowiadają się bardzo obiecująco. Ofertą Ośrodka interesują się zgrupowania sportowe, firmy i osoby prywatne.


Przed nami jednak sporo pracy i duże wyzwanie aby hotel działał poza letnim sezonem. Jako jednostka realizująca zadania w imieniu gminy jesteśmy w trakcie współorganizacji działań związanych z promocją Gminy Frysztak, która zwiększy się z momentem uruchomienia hotelu. W tym zakresie mamy opracowaną koncepcję tworzenia lokalnych szlaków turystycznych uwzględniających turystykę pieszą, rowerową, kajakową i narciarstwa biegowego.

Mapa szlaków i obiektów turystycznych, uwzględniająca dziedzictwo kulturowe gminy oraz prywatnych przedsiębiorców 
Opracowanie: Urząd Gminy Frysztak - wydanie 2014 r.

Będziemy przygotowywać także ulotki i oferty uwzględniające zarówno wypoczynek grupowy jak i indywidualny. Zakres usług noclegowych z czasem rozszerzony zostanie o wypożyczalnię rowerów, kajaków  i sprzętu turystycznego.
W naszych działaniach promocyjnych chcielibyśmy uwzględnić także przedsiębiorców, prowadzących podobną działalność w gminie Frysztak tak aby stworzyć wspólny system związany z obsługą ruchu turystycznego. System taki jest niezbędny w celu stworzenia całorocznej oferty mogącej sprostać wymagającemu rynkowi turystycznemu.Myśląc o mieszkańcach Gminy Frysztak i turystach przebywających w naszym regionie planowany jest dalszy rozwój infrastruktury. Staramy się aby w  przyszłości do obiektów dołączyło boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej oraz  bieżnia lekkoatletyczna. Ważnym elementem modernizacji jest zadaszenie i rozbudowa trybuny do 300 osób oraz  położenie kostki brukowej przy budynku Ośrodka.


Frysztak dzięki doskonałej lokalizacji, systematycznej poprawie infrastruktury oraz działaniom gospodarstw agroturystycznych i rękodzielników już stała się doskonałym miejscem na organizację turystyki. Baza GOSiRu otworzy nowy rynek dla zgrupowań sportowych, szkoleń firmowych, konferencji, noclegów dla przedstawicieli firm odwiedzających nasz region oraz wypoczynku rodzinnego. 
Od momentu uruchomienia hotelu Ośrodek stanie się doskonałym partnerem turystycznym pozwalającym wypracować  i promować frysztacką markę jakości.


Dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, szkołami, stowarzyszeniami i klubami możemy poszczycić się kompleksową ofertą o wysokim standardzie. Współpraca z sektorem prywatnym z terenu gminy pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie ofetry.Działalność dochodowa  jest bardzo ważną częścią działalności GOSiru i z czasem wymagać będzie coraz większego zaangażowania, niemniej jednak ciągle za priorytet stawiamy  nadrzędny cel funkcjonowania Ośrodka czyli kontynuowanie dotychczasowych działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy do korzystania z obiektów i oferty Ośrodka.
Wszelkiego rodzaju sugestie i uwagi oraz propozycje współpracy proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: marek.armata@gosir.frysztak.pl
Opracowanie:
Marek Armata


13 października 2014

Sztafety biegały przełaje.

Już po raz trzeci w tym roku szkolnym (w piątek 10.10.2014.) na obiektach GOSiR-u przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się zawody sportowe, tym razem w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej gminy. Jak zwykle w szkolnych zawodach dopisała frekwencja. W w/w imprezie wzięło udział ponad 70-ciu zawodników ze szkół we Frysztaku, Gogołowie i Lubli. Większość startujących to uczniowie klas sportowych, które działają z powodzeniem w naszej gminie od 4 lat po kilkunastoletniej przerwie. To między innymi dzięki zaangażowaniu i motywowaniu uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego i przychylności dyrekcji wszystkich szkół w naszej gminie, tak liczna grupa młodzieży startuje w szkolnych zawodach i rozgrywkach na szczeblu gminnym, by wyłonić reprezentantów do udziału w kolejnych etapach rywalizacji sportowej. Awans uzyskały po 2 drużyny z każdej grupy.


Wyniki:
Szkoły podstawowe

dziewczęta:                    
I miejsce - SP nr 1 Frysztak                  
II miejsce - SP Gogołów
III miejsce - SP Lubla

chłopcy:                      
I miejsce - SP nr 1 Frysztak
II miejsce - SP Lubla
III miejsce - SP Gogołów
IV miejsce - SP Lubla II

Gimnazja

dziewczęta:                                
I miejsce - GP nr 1 Frysztak
II miejsce - G. Gogołów

chłopcy:
I miejsce - G. Lubla
II miejsce - GP nr 1 Frysztak
III miejsce - G. Gogołów

12 października 2014

30-lecie nadania imienia gen. Ignacego Kruszewskiego Szkole Podstawowej w Gogołowie

9 października 2014 r. w Gogołowie odbyła się uroczystość 30-lecia nadania imienia gen. Ignacego Kruszewskiego Szkole Podstawowej.
O godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ks. proboszcz Jacek Cierpich. Następnie uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy Gogołowa i zaproszeni goście udali się na cmentarz, by na grobie gen. Ignacego Kruszewskiego złożyć symboliczną wiązankę kwiatów i oddać hołd Patronowi.O godzinie 11.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół wystąpiła młodzież z pięknym patriotycznym programem artystycznym, podczas którego wystąpili dyrektorzy: Pan Bolesław Gruszczyński kierujący szkołą w latach 1963 - 1985 i Pani Anna Stodolak kierująca szkołą w latach 1985 - 2007. Z przemówieniami wystąpili także: Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Armata, Pan Piotr Szopa z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Pan Jan Madziara - syn katyńczyka mjr aud. dr Jana Madziary urodzonego w Gogołowie w 1892 r. oraz ks. prałat Emil Midura.
Po części artystycznej delegacja złożona z uczniów, rodziców, dyrekcji i gości złożyła kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Patrona szkoły oraz gogołowskich katyńczyków.


Po części oficjalnej odbyło się spotkanie mieszkańców Gogołowa, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości na którym z radością i wielkim wzruszeniem wspominano powstanie szkoły i ubiegłe lata.
Wszystkim przybyłym na uroczystość serdecznie dziękujemy, a naszej szkole życzymy, aby nadal rozwijała się i kształciła nowe pokolenia!

Zdjęcia w galerii

11 października 2014

III SPORTOWA BITWA PRZY ZESPOLE SCHRONU KOLEJOWEGO STĘPINA-CIESZYNA


W dniu 11.10.2014 r. przy Zespole Schronu Kolejowego Stępina-Cieszyna po raz trzeci spotkali się miłośnicy koszykówki aby rozegrać streetballowy "Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak".  Rozgrywki podzielone zostały na trzy kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum i kategoria OPEN od 17-stu lat. Celem zawodów było promowanie koszykówki jako farmy aktywnego wypoczynku, wdrażanie do sportowej rywalizacji oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego i wartości historycznej tego wyjątkowego miejsca.


Rozgrywki tak jak co roku rozegrane zostały na bardzo wysokim poziomie. Podczas poszczególnych pojedynków można było dostrzec wysoki kunszt zawodników oraz koszykarską pasję.  W trakcie zawodów dopisała nie tylko przepiękna jesienna pogoda ale także dobre nastroje i sportowe nastawienie. Turniej rozpoczął się powitaniem zawodników i gości przez Dyrektora GOSiR, natomiast oficjalnego otwarcia i zakończenia rozgrywek dokonał Przewodniczący Rady Gminy Frysztak Pan Stanisław Armata, który w wraz ze Starostą Strzyżowskim Panem Robertem Godkiem wręczył medale, dyplomy i puchary.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Patron medialny www.frysztak24.pl

Szczegółowe informacje, wyniki i galeria zdjęć znajduje się na stronie www.gosir.frysztak.pl - kliknij ku 


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India