30 sierpnia 2014

Od JUTRA odblaski obowiązkowe dla wszystkich pieszych!

Od 31 sierpnia br. każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie musiał używać elementów odblaskowych.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym będzie obowiązywać już od 31 sierpnia br. Nakłada ona obowiązek pieszym poruszającym się po drodze o zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


Dotychczasowa ustawa zobowiązywała do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu wyłącznie dzieci do 15 roku życia, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkie osoby, bez względu na wiek, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Taki nakaz nie będzie obowiązywał również w strefie zamieszkania.

Pieszy, który porusza się po drodze o zmierzchu bez odblasków jest mało widoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości około 20 metrów. Natomiast jeżeli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już znacznie wcześniej, nawet z ponad 150 metrów.

Nadchodząca jesień i zima, kiedy zmierzch zapada wcześniej to czas, kiedy piesi są mniej widoczni dla kierujących pojazdami. Policjanci apelują, pieszy nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp poruszający się wzdłuż drogi oraz przechodzący przez jezdnię wyposażony w  odblaski jest dobrze widoczny.

FOTO: mmwroclaw.pl

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w SOSW we Frysztaku

1 września 2014 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku odbędzie się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 od Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Impreza połączona zostanie z poświęceniem i oddaniem do użytku nowo wybudowanego pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku.


Klasy sportowe 2011-2014 - Czas podsumowań!

Gdy Ministerstwo Sportu umożliwiło szkołom organizowanie klas sportowych, opracowałem system reaktywowania takich klas w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku. Program przedstawiony naszym władzom gminnym uzyskał akceptację i sukcesywnie jest wdrażany do corocznej realizacji. Polega on na tym, że dwa lata z rzędu powołujemy klasy sportowe o profilu „piłka nożna”(ze względu na potrzebę większej liczby zawodników do uprawiania tej dyscypliny) oraz jedną klasę o profilu „tenis stołowy”. W takich właśnie dyscyplinach nasza młodzież może w późniejszym wieku rozwijać własne umiejętności i swoje zainteresowania, gdyż w pobliskich klubach działają sekcje sportowe prowadzące rozgrywki ligowe. Nic tak nie cieszy kibica jak sukcesy drużyny, w której grają jego koledzy czy najbliższa rodzina!

Dnia 1.09.2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku powołany został pierwszy oddział IV-tej klasy sportowej o profilu „piłka nożna”. Klasa liczyła 22 uczniów w tym 12 chłopców i 10 dziewczynek.
Trzyletni autorski program wychowania fizycznego realizowany był w 10-cio godzinnym cyklu tygodniowym (2 godziny lekcyjne zajęć każdego dnia). Od samego początku skrzętnie zabraliśmy się do pracy. Dodatkową formą zajęć wspomagających szkolenie były doraźne sportowe spotkania dla dzieci w wybrane soboty danego roku szkolnego oraz tygodniowe obozy sportowe (dochodzące) w ostatnim tygodniu sierpnia każdego roku.
Duże zaangażowanie uczniów w realizację programu zaowocowało znakomitymi wynikami sportowymi w rożnych dyscyplinach sportowych.

Zauważyć należy także, że uczniowie z tej klasy odnosili sukcesy na wielu polach działania szkoły, między innymi stanowili mocną grupę teatralną, która pod kierownictwem Pani mgr Małgorzaty Kwiatkowskiej niejednokrotnie dawała dowody własnych umiejętności podczas wystawianych sztuk teatralnych dla dyrekcji, nauczycieli i kolegów ze szkoły. Osiąganie wysokich wyników sportowych nie przeszkadzało uczniom tej klasy w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w nauce, a sprawdzian klas szóstych napisali znacznie powyżej poziomu gminy.

Dziękując wszystkim uczniom klasy sportowej za ich duży wkład w życie szkoły oraz podnoszenie jej prestiżu, składam szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej klasy oraz jej funkcjonowania w całym trzyletnim okresie tj. 2011-2014 roku.

Instytucje i osoby, które zasługują na wyróżnienie:
1. ze względu na pomoc organizacyjną:
- Rada Gminy we Frysztaku na czele z Wójtem mgr. inż. Janem Ziarnikiem, która podjęła decyzję o utworzeniu (reaktywowaniu) klas sportowych.
- ZOEAS we Frysztaku z Dyrektor Panią mgr inż. Haliną Kolanko oraz Panem Markiem Gierą (odpowiedzialnym i niezawodnym kierowcą gminnego busa), który umożliwiał przewożenie uczniów na zajęcia na obiekty GOSiR.
- GOSiR we Frysztaku z byłym Dyrektorem Panem Wojciechem Arciszewskim oraz obecnym Dyrektorem Panem mgr. Markiem Armatą, który nieodpłatnie udostępniał własne obiekty i umożliwiał prowadzenie zajęć sportowych.
- SOSW we Frysztaku z Dyrektor Panią mgr Agatą Wyciślak będącą dużym wsparciem w realizacji zakładanych celów w klasie.

2. ze względu na pomoc rzeczową i finansową:
- Pan Jan Wnęk prezes Przedsiębiorstwa Handlowego „Wenta” we Frysztaku, mocny orędownik i motywator w działaniach na rzecz tworzenia i prowadzenia klas sportowych we Frysztaku, który zafundował cykliczne wyjazdy na basen do Strzyżowa oraz dofinansowywał obozy sportowe a także sprzęt sportowy.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przewodniczącą Panią mgr Reginą Matyką, dzięki której uczniowie mogli wyjeżdżać na mecze kontrolne i zajęcia szkoleniowe (połączone z różnego rodzaju pogadankami o działaniu profilaktycznym) do innych miejscowości i na inne obiekty sportowe.
- Spółdzielnia Cukiernicza „Roksana” w Strzyżowie z jej Prezesem Panem Józefem Maźnickim, która wspierała małych sportowców słodyczami w formie dożywiania na obozach sportowych.

3. ze względu na zaangażowanie związane wiedzą i doświadczeniem:
- Pani mgr Maria Król- jako była wychowawczyni nowo powstajacej przed laty, klasy sportowej we Frysztaku.
- Pan mgr Marcin Pieczka- jako były dyrektor Szkoły Podstawowej we Frysztaku współtwórca pierwszej klasy sportowej w naszej szkole.
- Pan Marek Ziajor - jako lekarz medycyny rodzinnej, który cennymi wykładami na temat fizjologicznego rozwoju dzieci, uświadamiał rodzicom uczniów powoływanych do klas sportowych potrzebę zwiększenia aktywności ruchowej młodzieży szkolnej.
- Pan Lesław Mocek- jako Przewodniczący Gminnej Komisji Oświatowej, były dyrektor OSiR we Frysztaku.
- Pani mgr Joanna Szombara- jako była uczennica klasy sportowej w pierwszych latach jej funkcjonowania, odnosząca spore sukcesy w sporcie szkolnym, jak również nieco później w sporcie zawodowym (piłka koszykowa-II-liga)
- Pan Mieczysław Niemiec- jako były prezes GMKS „Strzelec” Frysztak oraz były zawodnik, lekkoatleta.

Szczere podziękowania kieruję do wszystkich rodziców uczniów klasy VIc /sportowej/ za odwagę i zaufanie, jakim zostałem obdarzony, kiedy oddawali pod moją opiekę własne dzieci!!! Z perspektywy czasu oceniam, że dokonaliście Państwo właściwego wyboru, gdyż Wasze dzieci nie tylko osiągnęły dużą sprawność, ale także mogliście spokojnie obserwować ich należyty rozwój psychofizyczny pod okiem specjalistycznej poradni medycyny sportowej, w której uczniowie byli regularnie badani i kwalifikowani do uprawiania sportu.

PEŁNA  LISTA  UCZNIÓW  KLASY VI c –SPORTOWEJ /2011-2014/
Dziewczęta: Chłopcy:


1. Brzezowska Sylwia 1. Godek Jakub
2. Chrobok Paulina 2. Góra Arkadiusz
3. Garncarska Katarzyna 3. Jamróg Przemysław
4. Knap Sylwia 4. Kaleta Mateusz
5. Mikuszewska Dominika 5. Kowalski Jakub
6. Muszyńska Ilaria 6. Rec Arkadiusz
7. Steczkowska Kinga 7. Rec Jakub
8. Stopa Nina 8. Siwa Patryk
9. Uliasz Jolanta 9. Urban Jakub
10. Wiśniowska Zuzanna 10. Wilk Kamil

11. Wojciechowski Piotr

12. Zięba Szymon

Swoje podziękowania przesyłam także wszystkim pedagogom ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku za bardzo dobrą współpracę, a w szczególności Pani mgr Małgorzacie Gliwskiej-Jędrysik, Pani mgr Marcie Filip oraz Panu mgr. Piotrowi Górce za wspieranie i pomoc w dość trudnym przedsięwzięciu dotyczącym organizacji i prowadzeniu klas sportowych.
Obecnie w naszej szkole realizują program dwie klasy sportowe o profilu „piłka nożna” (Leszek Jędrysik) oraz jedna klasa o profilu „tenis stołowy” (Piotr Górka).

Sukcesy klasy sportowej SP nr 1 we Frysztaku  2013/14
Indywidualne mistrzostwa la :
- Bieg na 600m – Katarzyna Garncarska  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 30miejsce w finale wojewódzkim.
- Bieg na 60m – Patryk Siwa  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 42 miejsce w finale wojewódzkim.
- Skok w dal – Jolanta Uliasz  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 33  miejsce w finale wojewódzkim.

Indywidualne biegi przełajowe:
- I -II-III miejsca w gminie, I - III-IV miejsca w powiecie,  28, 41, miejsca  w finale wojewódzkim-dziewcząt GARNCARSKA Katarzyna, ULIASZ Jolanta

Zespołowe gry sportowe:
- Mini- piłka ręczna dziewcząt : I miejsce w gminie i I miejsce w zawodach powiatowych i III miejsce w rejonie!
- Mini- piłka ręczna chłopców : I miejsce w gminie i II miejsc  w zawodach powiatowych  
- Mini-piłka koszykowa chłopców: I miejsce w gminie i II miejsce  w  zawodach powiatowych
- Mini-piłka koszykowa dziewcząt: I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie,  III miejsce w rejonie!.
- Mini-piłka siatkowa  dziewcząt: I miejsce w gminie, IV  w powiecie
- Mini-piłka siatkowa chłopców: I miejsce w gminie, II  w powiecie
- Mini-piłka nożna chłopców: I miejsce w gminie, II  w powiecie

Lekkoatletyczne zawody drużynowe;
- Czwórbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, XII m. w finale wojewódzkim
- Czwórbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, III m. w finale wojewódzkim    /brązowy medal/

Rzeszów 2014
- Sztafety szwedzkie/100,200,300,400/dziewcząt - srebrny medal w finale wojewódzkim i awans do międzynarodowego ogólnopolskiego finału- Łódź 2014 - XII miejsce w ścisłym finale w Łodzi.

Rzeszów 2014
- Sztafety szwedzkie/100,200,300,400/chłopców - złoty medal w finale wojewódzkim i awans do międzynarodowego ogólnopolskiego finału- Łódź 2014 - IX miejsce w ścisłym finale Łodzi.

Łódź 14-15.06.2014 Ww. sukcesy „Łódzkie” znalazły odbicie w gazetach lokalnych („Nowiny” z dn. 3.07.2014r. oraz „Nad Wisłokiem” z czerwca 2014r.), w których ukazały się artykuły na ten temat poparte fotografiami i komentarzem autorów.

Zawody okolicznościowe:
- Mini piłka nożna: I miejsce w gminie o „Puchar Wójta Gminy” z okazji „ ogólnopolskiego dnia piłkarza”
- Biegi uliczne Strzyżów 2014 3.05 z okazji rocznicy Konstytucji III-go Maja na dyst. 1000 metrów: JUliasz Jolanta - I miejsce, Garncarska Katarzyna -IV miejsce, Rec Jakub - III miejsce , Kowalski Jakub - V miejsce

Piłka nożna:
wyniki meczów kontrolnych klas sportowych wynikających z programu szkoleniowego
1. SP Frysztak- Beniaminek Krosno  4:8 (Krosno)
2. Beniaminek Krosno – SP Frysztak 12:2 SP (Frysztak)
3. Wisłok Strzyżów – SP Frysztak klasa VI   1:3(Frysztak)
4. Wisłok Strzyżów - SP Frysztak klasa V   0:2(Frysztak)
5. Akademia piłkarska Czudec - SP Frysztak klasa VI 1:3 (Frysztak)
6. Akademia piłkarska Czudec - SP Frysztak klasa V 0:4 (Frysztak)
7. Błękitni Ropczyce –/rocznik 2000/– SP Frysztak 3:7 (Ropczyce)          
8. SP Frysztak klasa VI - Akademia piłkarska Czudec -7:1(Frysztak)
9. SP Frysztak klasa V - Akademia piłkarska Czudec 13:1(Frysztak)
10. II miejsce uczniów V klasy sportowej w   rejonowym turnieju piłkarskim „ORLIK 2013” w Brzostku.
11. II miejsce w halowej lidze międzygminnej (Frysztak-  Strzyżów-Czudec- Wiśniowa-Wojaszówka).

W tym miejscu nadmienić należy, że w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych w   roku szkolnym 2013/2014, Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku zajęła bardzo wysokie, bo 23 miejsce w województwie podkarpackim na ponad 700 sklasyfikowanych szkół!!!

Inne zawody:
warto przypomnieć o sukcesach 2013/14                                    
- Trójbój la dziewcząt /udział Stopy Niny/ Im. w gminie, Im. w powiecie, 19m. w woj. 2012/13
- Trójbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, 18m. w woj.
- Trójbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, 13m. w woj. 2011/12
- Trójbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, 18 m. w województwie,
- Trójbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, XII m. w województwie.

Dodać należy, że w ww. sukcesach swój udział mieli także uczniowie z klas sportowych (V i IV): Godek Karolina, Kowalska Daria, Król Paulina, Płaziak Sylwia, Szopa Łucja, Muszyńska Emanuela, Szombara Dominika, Banek Sebastian, Wojciechowski Samuel, Lisak Maciej, Knap Bartłomiej, Kiebała Łukasz, Gibało Bartłomiej, Florek Bartłomiej, jak również uczniowie z innych klas: Bernal Konrad (odnosił także indywidualne sukcesy na szczeblu wojewódzkim w la), Król Łukasz, Pyzocha Julia, Godek Mikołaj. W zawodach wielu szczebli i w różnych dyscyplinach sportowych, udział wzięli wszyscy uczniowie klasy VI c. Rywalizacja wewnątrzklasowa doskonale wpływała na podnoszenie poziomu umiejętności każdego ucznia indywidualnie. Pozwalała na wyróżnianie się osób o najlepszych predyspozycjach ruchowych, a ci z kolei przekuwali to na osiąganie wysokich wyników, łącznie ze szczeblem wojewódzkim a nawet( jak się okazało) ogólnopolskim!!!.

Dziękuję!
Gratuluję!
Wychowawca-trener II kl.
mgr Leszek Jędrysik

27 sierpnia 2014

Piknik militarny ze Strzelcami.

W najbliższą niedziele (31 sierpnia) przy schronie kolejowym w Stępinie odbędzie się piknik militarny ze Strzelcami. Wszystkich miłośników militariów zapraszamy do Stępiny w godzinach od 13.00 do 18.00.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji: pokazy działań taktycznych grupy bojowej, pokaz walki wręcz, pokazy wojskowe, dioramy historyczne, strzelnica i pintball, wielkoplasznowa gra edukacyjna, pokazy ratownictwa, potrawy z wojskowej kuchni polowej, atrakcje dla dzieci oraz konkursy z nagrodami i wiele innych ciekawych inicjatyw.

25 sierpnia 2014

PIŁKARSKI PIKNIK O PUCHAR PRZECHODNI WÓJTA GMINY FRYSZTAK - (niedziela 14.09.2014 r.)

Wójt Gminy Frysztak oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w „Amatorskim Turnieju Wsi  w Piłce Nożnej na Trawie". Futbolowa zabawa przygotowana jest z myślą o mieszkańcach, którzy nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach, a sport traktują jako sposób na aktywne spędzenie czasu w gronie znajomych i atmosferze dobrej zabawy.

Puchar Wójta Gminy Frysztak, to  przede wszystkim zbiór zasad społecznej roli sportu, wdrażanie do uczciwej rywalizacji, poszanowanie przeciwnika, wzajemna integracja i kształtowanie pozytywnych wzorców aktywnego wypoczynku i sportowej zabawy.


TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 14 WRZEŚNIA 2014 r.  O GODZ. 13:00
NA GŁÓWNEJ PŁYCIE BOISKA PIŁKARSKIEGO GOSIRU
* * * * * * *
SPECJALNIE DLA KIBICÓW PRZYGOTOWANY ZOSTANIE
 OGRÓDEK GRILLOWO-PIWNY

Ramowy program (uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn):
godz. 12:30 – przyjazd i rejestracja drużyn,
godz. 12:45 – odprawa techniczna,
godz. 13:00 – oficjalne otwarcie turnieju,
godz. 13:15 – 17:45 gry turniejowe / w zależności od ilości drużyn/
godz. 17:50 – podsumowanie rozgrywek, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród,
godz. 18:00 – oficjalne zakończenie turnieju.

Organizatorom bardzo zależy na  uhonorowaniu wszystkich sołectw Gminy Frysztak w związku z tym do udziału w turnieju zapraszają:
Reprezentację Frysztaka,
Reprezentację Gogołowa,
Reprezentację Lubli,
Reprezentację Twierdzy,
Reprezentację Kobyla,
Reprezentację Widacza,
Reprezentację Pułanek,
Reprezentację Cieszyny,
Reprezentację Stępiny i Chytrówki
Reprezentację Huty Gogołowskiej
Reprezentację Glinika Dolnego,
Reprezentację Glinika Średniego,
Reprezentację Glinika Górnego ,

Organizatorzy zapewniają:
Obsługę sędziowską PZPN, obsługę medyczną, ciepły posiłek, puchary dla wszystkich drużyn, nagrodę dla "Króla strzelców", nagrodę dla "najlepszego bramkarza". Dodatkowo drużyna, która zdobędzie I miejsce otrzyma "Przechodni Puchar Wójta Gminy Frysztak" oraz pamiątkowe medale.

Szczegóły dotyczące rejestracji i Regulaminu znajdziecie Państwo na stronie GOSiRu - kliknij tu 

Sponsorzy:
PW Wenta Sp. z o.o. - kliknij tu 
PATRON MEDIALNY - Frysztak24.pl


24 sierpnia 2014

Film z dożynek

Zapraszamy Państwa do oglądania filmu z Powiatowo – Gminnego Święta Plonów, które odbyło się 15 sierpnia na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Wspaniałe wieńce, swojskiej jadło, ludowa muzyka, stare narzędzia rolnicze – to wszystko mogą państwo zobaczyć na filmie z tegorocznych dożynek.


W TATRACH Z GMINNYM OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI

W dniu 23.08.2014 r. odbył się wyjazd do stolicy Tatr zorganizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Zakopane jest miejscowością, która jest najpopularniejszą bazą wypadową  w nie tylko najwyższe partie gór. Tatry od lat przyciągają turystów z całego świata, budzą podziw i respekt oraz wywołują refleksje.
Sobotnia  trasa łączyła spacer wśród panoramy wysokich szczytów gór z dreszczykiem emocji i adrenaliny w ciasnych korytarzach jaskiń. Celem marszu było pokonanie Doliny Kościeliskiej i Wąwozu Kraków wraz ze Smoczą Jamą oraz zwiedzanie Jaskini Mroźnej.
Na zakończenie wycieczki uczestnicy udali się na Krupówki obok Giewontu czyli największego symbolu Zakopanego gdzie można było spróbować tradycyjnego oscypka i poczuć góralski klimat.
Więcej informacji o wycieczce oraz galeria zdjęć na stronie Organizatora - kliknij tu  

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India